Werkzaamheden

De douane heeft de taak om alle binnenkomende goederen te controleren. Voor deze controle heeft de douane een systeem ontwikkeld waarin alle in– en uitgaande goederen worden bijgehouden: SAGITTA.

Het aangeven van de goederen in het systeem gebeurd door bedrijven met een vergunning.

Na binnenkomst moeten de goederen een douanebestemming krijgen. De meest voorkomende douanebestemming is het plaatsen van goederen onder een douaneregeling. Hiervoor moet volgens de wet een aangifte gedaan worden. Deze aangiftes verzorgt Eurotransit voor haar klanten.

Invoeropdrachten

Goederen bestemd voor de Europese markt moeten worden vrij gemaakt. De zogenoemde "aangifte tot invoer", in de volksmond vaak inklaren, doet Eurotransit. Eventuele rechten bij invoer worden namens de importeur, op diens naam en risico, door Eurotransit betaald, waarna de goederen zonder belemmering hun bestemming in Europa kunnen volgen.

Verzorgen doorvoer van goederen

Het doorvoeren van goederen is een veel voorkomend feit. Goederen worden vervoerd onder douanetoezicht over het grondgebied van de gemeenschap naar een derde land. Niet alle goederen die binnenkomen in de EU zijn ook voor de EU bestemd, denk aan transport naar Zwitserland/Rusland. Eurotransit verzorgt de aangifte mbt douanevervoer via NCTS (New Computerised Transit System).

Uitvoeropdrachten

De douaneregeling uitvoer maakt het mogelijk dat goederen die de Europese Unie verlaten. Eurotransit treedt op als Directe vertegenwoordiger voor de exporteur. Naast de normale uitvoer kan Eurotransit ook aangiften wederuitvoer en tijdelijke uitvoer opmaken.

Overige diensten

Behalve de hierbovengenoemde diensten, verzorgt Eurotransit ook nog andere douane gerelateerde zaken. Zoals het opmaken van GDB's, EUR-1, Form A, CVO, PD
Maar ook het afstemmen van fysieke controles en keuringen behoort tot de mogelijkheden.

Tevens geven wij advies en informatie mbt douanezaken. Maar ook verzorgen we bezwaarschriften namens de belanghebbende.