Volmachten

Overeenkomst/machtiging voor het optreden als direct vertegenwoordiger. Toepasbaar bij in-/uitvoer. Selecteer de taal van de volmacht.

NB.: Alleen in te vullen door EU-ingezetenen. Graag alleen de 1e 4 pagina’s retourneren! Het laden kan even duren.

Brochures

FENEX brochures met achtergrond informatie.
 
Directe vertegenwoordiging Directe vertegenwoordiging bij uitvoer
Nederlands Engels Nederlands Engels
Duits Frans Duits Frans

Algemene voorwaarden

Nederlandse expeditie voorwaarden/ FENEX voorwaarden.
De voorwaarden volgens welke Eurotransit werkt.

Bijzondere volmachten

Volmacht voor douaneformaliteiten.
Alleen te gebruiken als de vertegenwoordigde een niet EU-ingezetene is.